Bločno modeliranje - strukturna in regularna enakovrednost


 1. Uvod v bločne modele
 2. Enakovrednosti
  • Strukturna enakovrednost
  • Regularna enakovrednost
 3. Določitev bločnih modelov
  • Posredni pristop
  • Neposredni pristop
 4. Primeri

Vaje

 1. Za Sampsonove menihe glede na naklonjenost
  • narišite dendrogram menihov s posrednim pristopom glede na strukturno enakovrednost
  • izračunajte bločni model z direktnim pristopom glede na strukturno enakovrednost v število skupin, ki se kaže v dendrogramu za najprimernejše
  • izračunajte bločni model z direktnim pristopom glede na regularno enakovrednost za dve skupini

Naloga

 1. Za svoje omrežje
  • narišite dendrogram s posrednim pristopom glede na strukturno enakovrednost
  • izračunajte bločni model z direktnim pristopom glede na strukturno enakovrednost v število skupin, ki se kaže v dendrogramu za najprimernejše:
   • optimizirajte rešitev dobljeno s posrednim pristopom
   • začnite z naključno slučajno porazdelitvijo
  • izračunajte bločni model z direktnim pristopom glede na regularno enakovrednost za 2, 3 in 4 skupine.
 2. Vse rezulate uredite v pregledne tabele in napišite ustrezne interpretacije v nekaj stavkih.

Prosojnice (PDF)
Testni podatki (ZIP)
Bločno modeliranje Pajku (PDF)