Dvovrstna omrežja


 1. Definicija dvovrstnih omrežij
 2. Pretvorba dvovrstnih omrežij v običajna omrežja
 3. Normalizacija dobljenih vrednostnih omrežij
 4. Povezavni otoki
 5. Bločno modeliranje
 6. Primeri:
 7. Dvovrstna omrežja v Pajku

Vaje

 1. Analizirajte in narišite podana dvovrstna omrežja.

Naloga

 1. Analiza podanega dvovrstnega omrežja:
  • prikaz dvovrstnega omrežja z matriko in grafom
  • bločno modeliranje dvovrstnega omrežja: bločna matrika, matrika napak in preurejena matrika glede na dobljene skupine
  • pretvorba dvovrstnega omrežja v obe običajni vrednostni omrežji
  • prikaz obeh vrednostnih omrežij z matriko in grafom
  • analiza obeh vrednostnih omrežij (izberite vsaj eno od spodnjih možnosti):
   • normalizacije (Geo in MinDir)
   • otoki (primernih velikosti)
   • skupine po metodah community detection (Louvain method in VOS Clustering)
 2. Interpretacija rezultatov v nekaj stavkih.
Nalogo je treba oddati v elektronski obliki (npr, DOC, HTML...) in ne na papirju. Glavna datoteka vsebuje slike, ki jih lahko vključimo v datoteko in/ali kazalce na ustrezne slike SVG. Vse datoteke se 'pozipa' in pošlje po elektronski pošti.
Predavanja (PDF)
KdoRolaSlovenijo (NET)
Vprašalnik za dvovrstno omrežje
Dvovrstno2019.net
Dvovrstno2019.xls